BOOLYTICS
Real-time data, real-time results

Boolytics is een all-in cloud platform van Boolean voor het automatisch capteren van realtime data. Boolytics laat je toe om historische data te visualiseren, rapporteren en alarmeren.

Contacteer ons

WERKELIJK ALLE DATA

Bijvoorbeeld data over energieverbruik, uit sensoren van machines, data van productie-eenheden…. Boolytics bewaakt automatisch KPI’s, kosten of alarmdrempels. Door het combineren van verschillende data kunnen in het dashboard waardevolle inzichten van het proces verkregen worden.

Boolytics

Dit platform is in staat om waardevolle inzichten te filteren uit de grote hoeveelheden data die worden gegenereerd door machines en installaties. Het platform maakt gebruik van een tijdsgebaseerde database om real-time gegevens te verzamelen en op te slaan. Hierdoor kunnen klanten een volledig inzicht krijgen in de prestaties van hun machines en installaties.

Boolytics werkt kostenbesparend

Procesoptimalisatie
Minder procesuitval
Predictief onderhoud
Inzichten
voor evolutie
Energiebesparing

INZICHTEN EN PROCESVERBETERING

Voor de hand liggende domeinen waar Boolytics zijn nut bewijst, zijn building automation, de industrie en de hernieuwbare energie. Het platform kan gekoppeld worden aan eender welk toestel of proces.

Building Automation
Industrie
Hernieuwbare Energie
Third party Device
boolytics

Installateur / integrator

• Proces optimalisatie
• Alarmeren van afwijkingen voor er storingen/uitval optreedt

boolytics

Eindgebruiker

• Inzicht in kosten en performantie

boolytics

De onderhoudsdienst

• Inzicht in proces flow
• Detectie van afwijkingen, nuttig voor aankomend onderhoud

Het management

• Rapportage KPI

Info sheet
Boolytics

Snelheid, veiligheid, zekerheid:
een continuum

De toegevoegde van Boolytics gaat verder dan het maken van grafieken, het detecteren van anomalieën of het samenstellen van rapporten.

Als het proces bijgestuurd is, op basis van de historische data, wordt met het genereren van nieuwe data de aanpassing gevalideerd en blijft het proces bewaakt. Indien er afwijkingen komen in het proces – verandering van grondstof, andere omgevingsvariabelen, wisseling van seizoen, slijtage van onderdelen of eender welke factor – wordt het proces opnieuw bijgestuurd. Dit wiel blijft in de praktijk oneindig verder draaien – de prestaties worden continu verbeterd – en vergemakkelijkt in grote mate het werk van de gebruikers, operatoren, managers…

boolytics

Flexibele pricing

Welke prijs staat er tegenover deze efficiëntiewinst?
De pricing van het Boolytics platform gebeurt telkens op maat van de klant. Flexibiliteit en meedenken – dé troeven van Boolean – zijn inbegrepen.

Data is beschikbaar via dashboard & API
Veilig opgeslagen worden en een back-up vormen van eigen registratie
Virtueel oneindig lang bijgehouden kunnen worden + beschikbaar in cloud of lokale locatie

Contacteer ons nu